Netwerk

Uitwisseling met andere voordrachtscommissarissen stimuleren.

Bent u, op voordracht van een ondernemingsraad, toegetreden tot een raad van toezicht of raad van commissarissen? Dan wisselt u wellcht graag uw ervaringen uit met anderen die op een vergelijkbare wijze in een toezichthoudende functie terecht zijn gekomen.

De Stichting A PROPOS is - onder meer met het Nationaal Register - mogelijkheden aan het verkennen om een netwerk van voordrachtscommissarissen te faciliteren.

In een dergelijk platform kunnen voordrachtscommissarissen onderling (desgewenst vertrouwelijk) met elkaar van gedachten kwisselen over bijvoorbeeld:

  • de dilemma's waar zij soms voor komen te staan in relatie tot de ondernemingsraad die hen heeft voorgedragen
  • de wijze waarop de raad van toezicht de contacten met de ondernemingsraad zou kunnen vormgeven en de wijze waarop de voordrachtscommissaris hieraan kan bijdragen
  • hoe de voordrachtscommissaris een wantrouwige houding van medetoezichthouders of dagelijks bestuurder kan proberen te doorbreken
  • allerlei andere kwesties uit commide dagelijkse praktijk van een voordrachtscommissaris.

Wilt u zich alvast aanmelden als belangstellende dan kunt u dit doen via het contactformulier op deze site (zie onder contact).