Medezeggenschap en toezicht: een sterke combinatie! Voordrachtscommissaris kan brugfunctie vervullen.

Professioneel bestuur van ondernemingen en maatschappelijke organisaties is van essentieel belang: voor organisaties zelf, voor de hele samenleving. Deskundig en betrokken toezicht dat goed contact houdt met ondernemingsraden hoort hier onlosmakelijk bij.

Veel ondernemingsraden hebben de mogelijkheid om voordrachtscommissarissen aan te bevelen of voor te dragen voor de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht.  De Stichting A PROPOS wil dit van harte ondersteunen, de samenwerking tussen ondernemingsraden en raden van toezicht stimuleren, en in het bijzonder de positie van de voordrachtscommissaris versterken.

Concrete doelstellingen zijn:

Subscribe to www.stichtingapropos.nl RSS